Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

pastelowe
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
pastelowe
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas 
i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
pastelowe
6535 8a34 500
Reposted fromelloko elloko viaKisune Kisune
pastelowe
4349 ffd0

Reposted fromKawaii-as-fuck Kawaii-as-fuck vialilu lilu
pastelowe
pastelowe
pastelowe
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
1524 dd83

theflowermotelnation:

Brigitte Bardot 💕

pastelowe
A ja czekam na szansę by kogoś znów zapierdolić
— Miuosh-Zły
pastelowe
Mężczyźni obiecują kobietom różne rzeczy, których nie mają zamiaru dotrzymać, tylko po to, aby na chwilę zdjąć im majtki.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pastelowe
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pastelowe
Nie doceniasz siebie. Wiesz o tym?
— Zwierzęta nocy (2016)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 26 2017

pastelowe
6703 0c06
pastelowe
6575 24a5
pastelowe
6295 dd10
pastelowe
6245 08ea
Reposted byuse-useless-mindDzessik
pastelowe
5951 9abd
pastelowe
1780 9a8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pastelowe
pastelowe
8592 add1 500
Reposted fromAcidovsky Acidovsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl