Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

pastelowe
5960 1de0
pastelowe
5929 d3cf
Reposted byblitzerseaweeddivixwyczesanagitarax
pastelowe
5926 1f4f
Reposted bydivi divi

October 16 2017

pastelowe
pastelowe
9824 0460
pastelowe
9796 ea78
pastelowe
9793 0a1f 500
pastelowe
9777 ad71
Reposted byEllaElla EllaElla
pastelowe
9767 cc36
pastelowe
9764 e5fb
pastelowe
Tak bardzo mało dało to, że wciąż krzyczałem
A Ty gdzie wtedy byłeś?
Co jest kurwa? Nie słyszałeś?
Nic nie zostało i doszedłem tu po zgliszczach
Przez to uśmiecham się na zewnątrz
Płacze tylko w myślach

Nie masz tu czego szukać wiec się ucisz
Nie wrócisz do łask.
Wyrosłem sam wśród wilków
Obyś umarł w pizdu,
Brak litości z mojej strony i wiecznego odpoczynku

— Gruby Mielzky: Nie słyszysz (feat. Pezet, prod. i cuty The Returners)
pastelowe
To moje serce, przetnij je na pół
Weź je przestrzel kanonadą kul
To niebezpieczne jak lecący nóż
Ekwilibrysty, który poszedł w cug
— Mama selita-Na pół

October 15 2017

pastelowe
6509 bc89 500
Reposted bymoonraavi1 moonraavi1
pastelowe
6506 51c4
Reposted bytoniewszystkomoonraavi1Tytobengubenguzbroopsycholekdestructive-hopelesspersona-non-gratapsycholek
pastelowe
6465 a321

October 10 2017

pastelowe
9768 42b8
pastelowe
Serio? Musisz?

October 04 2017

pastelowe
Niech będzie koniec świata. Dziś, najpóźniej jutro. Mam dość, nie chcę tego wytrzymywać. Co robić kiedy zdajesz sobie sprawę, że nic nie może złagodzić bólu, który niszczy Cię niemal fizycznie. Ani alkohol, papierosy, benzo, rozmowa, a na narkotyki, które zmieniają świadomość zwyczajnie Cię nie stać. O czym wtedy marzysz? Żeby przestać istnieć? Rozumiem Cię, mam to samo. Agresja ze smutkiem to niezbyt dobra kombinacja.

September 30 2017

pastelowe
Tak bardzo chciałbym zabić złość, znaleźć spokój w sobie
Zdusić w głowie tę ciągotę do zbierania blizn
— Te-Tris/Pogz - Lista Życzeń (feat. Zeus, Dj Krug)
Reposted fromdeviate deviate viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
pastelowe
Kiedyś byłem inny, ręce do modlitwy złożone
teraz dłonie zaciśnięte w pięści, koniec
 z sentymentami, sztucznymi uśmiechami
uściskami, wyrazami szacunku, wszystko na nic.
— Eripe - Jestem chujem
Reposted fromeRAPe eRAPe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl