Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

pastelowe
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaczekoladowysen czekoladowysen

April 24 2017

pastelowe
9929 7e9b 500
pastelowe
9787 14cf
pastelowe
9696 be21
Reposted byhash hash

April 23 2017

pastelowe
9320 14ce
pastelowe
8926 a8e1
Reposted byaknatazs aknatazs
pastelowe
8755 e531
pastelowe
8647 e524
pastelowe
8603 12cc
pastelowe
Płaczę rymami, dlatego nie zobaczysz łez.
— Pezet-Nie zobaczysz łez
pastelowe
9817 3299 500
emocjonalnie.
Reposted fromklaudzik klaudzik viaczarnemysli czarnemysli
pastelowe
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaoiv13 oiv13
pastelowe
0296 6d36
z dymem.
Reposted fromklaudzik klaudzik viaoiv13 oiv13
9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viaoiv13 oiv13

April 22 2017

pastelowe
8068 1f22
Reposted fromarwen arwen viaoiv13 oiv13
pastelowe
8083 28ec 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaoiv13 oiv13
pastelowe
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viaoiv13 oiv13
pastelowe
Bowiem ilekroć mówił: "Nie chcę już żyć", tak na prawdę chciał żyć inaczej. 
— Mateusz Sawczuk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaoiv13 oiv13
pastelowe
Czy to normalne że masz dwadzieścia parę lat i nie chce Ci się żyć?
Reposted fromoiv13 oiv13
pastelowe
Nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromoiv13 oiv13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl