Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

16:02
1793 000d 500
pastelowe
16:01
3141 3be1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
16:01
8233 758c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
15:59
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
15:59
9824 3af9
15:59
9827 eaad 500

March 16 2018

pastelowe
14:27
5835 5f55
pastelowe
14:25
3092 2346
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viaselfharm selfharm
pastelowe
13:45
Baby did you forget to take your meds? 
— Placebo-meds
pastelowe
13:43
Ha, ha, ha. Umrzyj. 

March 14 2018

pastelowe
11:39
pastelowe
11:39
9458 e3f8
Reposted frommhorrighan mhorrighan viakrolfasolek krolfasolek

March 09 2018

pastelowe
22:22
1521 828d
Reposted fromthegirl thegirl viajoannna joannna
pastelowe
22:12
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaLuukka Luukka
pastelowe
22:11
7106 67b1
This is someone dying while having an MRI scan. Before you die, your brain releases tons and tons of endorphins that make you feel a range of emotions. Tragically beautiful.
Reposted fromwujcioBat wujcioBat viaMartwa13 Martwa13
pastelowe
22:07
Play fullscreen
Zasypiasz i budzisz się stan dziwny bo w sumie Takiego przywiązania jeszcze nigdy nie czułeś Lepiej uwierz mi że już wcale nie kręci cię życie Upuszczam krew ci to jest całus od śmierci w policzek Przestań się wiercić już ostatnie szlify Zatapiam w piersi nóż zostajesz nikim
pastelowe
10:20
Ludzie, ludzie. Czy cos z tego dobrego? Mam  duze wątpliwości. 

March 08 2018

pastelowe
19:38
  Jest jeszcze jedna cecha kotów, którą podziwiam. Koty nie uznają żadnej winy. Kiedy pies rozwali lampę, wiesz to – wystarczy spojrzeć na psa. Koty nigdy nie uznają żadnej winy, kot po prostu z miejsca przechodzi do kolejnej aktywności. "Co się stało? Chrzanić to, ja jestem kotem. Coś się zbiło? Pytaj psa
— George Carlin
Reposted fromIriss Iriss viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
pastelowe
18:11
9881 afd2
Reposted byrusalkadmiralVostokfp-
pastelowe
18:05
9874 9c34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl