Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

pastelowe
21:20
Umrzeć. Bo dlaczego by nie? Raz,  dwa i po krzyku. Marzenie...
A co jeśli nie będzie wtedy lepiej albo chociaż nie będzie nic. A jeśli będzie gorzej?
Najważniejsze są dwa słowa:
-szybko i 
-łatwo
Co do trzeciego,  bez bólu hm z biegiem czasu spycha się je na boczny tor. Może bezmyślnie.
Zresztą... może i tak już jesteś martwy,  jestem martwa w środku.
Więc,  teoretycznie co za roznica.

Usmiecham się do siebie trochę tajemniczo. Znów pytasz o czym myślę,odpowiadam ze o niczym.

Wdech i wydech.
Powoli przypominam sobie dzisiejszy dzień  i myślę:
To wszystko jest żałosne. Twój śmiech. Słowa,  żarty,  dobre mniemanie o sobie. Wszystko,  wszystko nie ma najmniejszego sensu. Równie dobrze możesz polozyc się na torach i czekać na śmierć.

Nic albo niewiele ma znaczenie.

Czasami chce mi się zygac na sama myśl,  że żyje. Na to kim jestem. 
Po prostu,  nie wiem,  chciałabym wyrwac z piersi serce i cisnac o ścianę.
Zniknąć,  znikać,  wyparowac.
Amen.

March 24 2018

pastelowe
23:58
Reposted fromabsolem absolem viakrolfasolek krolfasolek
pastelowe
23:56

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viakrolfasolek krolfasolek
pastelowe
23:54
7299 5c9c
Reposted fromdziewcze dziewcze viakrolfasolek krolfasolek
pastelowe
23:49
To
Nie
Ma
Kurwa
Sensu

Co
Ja
Robię
Ze
Swoim
Życiem?


pastelowe
23:47
5647 f698
Reposted byluron luron
pastelowe
23:42
5643 8b11
Reposted bynadmiarwenyNothingIsTruebutterfly-effect
pastelowe
23:33
5615 a089 500
Reposted byPolindanadmiarwenypotatolovero
pastelowe
23:29
5605 8347
pastelowe
23:28
I krew spływająca po kartkach notatnika.
— Eripe-Pierdolę
Reposted bynadmiarwenykarolinnaa
pastelowe
23:26
5587 9b4e
pastelowe
23:25
5584 760d
pastelowe
23:23
5573 b3d3 500
pastelowe
23:21
5558 a310
pastelowe
23:17
Powiem jak się bawię
Świetnie, przez całe to gorzkie jebane życie
— Quebonafide-Co jest ze mną?

March 20 2018

pastelowe
08:50
Pierwszy dzień wiosny. Dobry dzień na umieranie,  nieprawdaż?

March 18 2018

16:02
1793 000d 500
pastelowe
16:01
3141 3be1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
16:01
8233 758c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
pastelowe
15:59
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl