Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

pastelowe
23:53
Jestem zamknięta w swojej glowie
Jak w pokoju bez klamek.
pastelowe
23:28
9021 ab2f 700
Reposted fromoll oll viaday11shadow day11shadow
pastelowe
23:24
9658 da28 700
Reposted fromtotal1ty total1ty viablackdrama blackdrama
pastelowe
23:23
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viapiehus piehus
pastelowe
23:18
8960 6511
Reposted fromEtnigos Etnigos vianewbeginning newbeginning
pastelowe
23:18
Skoro człowiek przegrywa ze swoimi słabościami, to najprawdopodobniej są jego mocną stroną..
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
pastelowe
23:15
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamononok mononok
pastelowe
23:09
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
pastelowe
23:04
When you stop growing you start dying
— William S. Burroughs, Junky
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viax-ray x-ray
pastelowe
23:00
5574 5e50
pastelowe
22:54
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontigo contigo
pastelowe
22:51
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
pastelowe
22:50
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatwice twice
pastelowe
22:49
Być może największym pytaniem w ekonomii i polityce w nadchodzących dziesięcioleciach będzie pytanie o to, co zrobić z tymi wszystkimi bezużytecznymi ludźmi. Nie sądzę, byśmy mieli do tego odpowiedni model ekonomiczny. Przypuszczam, że żywność nie będzie stanowiła problemu; dzięki nowoczesnej technologii będziemy mogli produkować dostatecznie dużo jedzenia, żeby nakarmić wszystkich. Problemem będzie nuda i to, co robić z ludźmi bez zajęcia. W jaki sposób odnajdą jakiś sens życia, kiedy w zasadzie nie będą mieli znaczenia, nie będą mieli wartości?
— Yuval Noah Harari w rozmowie z noblistą Danielem Kahnemanem, "Z iPadem w nowe średniowiecze. Nadciągają zbędni ludzie", Wyborcza.pl Magazyn, 04.04.2015
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
pastelowe
22:47
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viahwaiting hwaiting
pastelowe
22:46
8468 77c9 700
Reposted fromfungi fungi viaseverak severak
22:39
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viatoxicsoul toxicsoul
pastelowe
22:30
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
pastelowe
22:29
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viainsanedreamer insanedreamer
pastelowe
22:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl