Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

pastelowe
16:25
Wczoraj byłem młody 
dziś jestem stary i goję rany
— Kartky-się skońćzył
pastelowe
16:19
Żyjmy nie chcąc się naprawić.
— PRO8L3M-Interpol

May 17 2019

pastelowe
16:14
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaEllaElla EllaElla
pastelowe
16:13
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
pastelowe
16:13
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viawszystkodupa wszystkodupa
pastelowe
16:11
4110 af6d 700
Reposted fromowca owca viawszystkodupa wszystkodupa

May 08 2019

pastelowe
15:06
4693 6acd 700
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaintroweird introweird
pastelowe
15:04
1945 5085
Reposted fromoll oll viaintroweird introweird
pastelowe
15:01
pastelowe
15:01
0862 7aee 700
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaintroweird introweird
pastelowe
15:00
6774 36d6
Reposted frommiststueck miststueck viaintroweird introweird
pastelowe
14:59
9915 351a
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaintroweird introweird
pastelowe
14:56
0678 4d62
Reposted fromsavatage savatage viakrolfasolek krolfasolek

May 05 2019

pastelowe
14:28
9723 f16a
Reposted byVostokWejey
pastelowe
14:26
9720 e93e
pastelowe
14:24
9719 9762
pastelowe
14:21
Jeśli czujesz się przez chwilę dobrze, to tak naprawdę oszukujesz sam siebie. Nigdy nie będzie dobrze, tak jak i nic nie ma sensu.
Reposted byCannonball Cannonball
pastelowe
14:20
9716 68b3
Reposted byVostok Vostok
pastelowe
14:19
9715 3943
Reposted bylenifca lenifca
pastelowe
14:18
9714 384a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl