Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2020

pastelowe
18:41
1598 1d8d 700
Jak przestać
pastelowe
18:36
5244 5292
Reposted fromdusielecc dusielecc viasmutnazupa smutnazupa

February 17 2020

pastelowe
21:16
6948 f185
via @introwertykalni
pastelowe
21:16
pastelowe
21:16
pastelowe
21:14
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
pastelowe
21:14
pastelowe
21:14
pastelowe
21:09
pastelowe
21:08
pastelowe
21:05
8085 2f36
Reposted frommoonster moonster viakrolfasolek krolfasolek
pastelowe
21:03
pastelowe
21:03
pastelowe
21:00
7117 37de
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakrolfasolek krolfasolek
pastelowe
20:55
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viakrolfasolek krolfasolek
pastelowe
20:52
9154 7b57 700
and that's me
pastelowe
20:50
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
pastelowe
20:49
0102 a1de
Reposted fromteijakool teijakool viakrolfasolek krolfasolek
pastelowe
20:49
pastelowe
20:48
Dawno temu nauczyłam się, że powstrzymywanie łez jest mniej bolesne niż płacz.
— „Pan Romantyczny” Leisa Rayven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...